Konferencja pt. „Rewitalizacja Krynicy-Zdroju - wyzwania i możliwości” -7.11.2016r.

Data od: 2016-11-02 do: 2016-11-07

Serdecznie zapraszamy Państwa na Konferencję otwierającą proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2017-2023.

 

 

Wprowadzona w życie w ubiegłym roku Ustawa o rewitalizacji oraz Krajowa Polityka Miejska wprowadziły nowe zasady prawno-organizacyjne dla programów rewitalizacji. Samorząd otrzymał szereg narzędzi, dzięki którym może nie tylko w nowy sposób zajmować się przestrzenią publiczną i znajdującymi się w niej budynkami, ale po raz pierwszy w takiej skali może też wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych swoich mieszkańców.

 

Pragniemy wspólnie z Państwem i zaproszonymi gośćmi zastanowić się na ile proces rewitalizacji uzdrowiska może być traktowany jako narzędzie zmiany przestrzeni publicznej Krynicy-Zdroju i wewnętrznych relacji naszej lokalnej wspólnoty.

 

Państwa obecności pozwoli na to, aby przygotowywany Program Rewitalizacji jak najpełniej dotykał problemów naszej gminy i jak najtrafniej formułował oczekiwania i pożądane kierunki zmiany. Wspólna dyskusja mieszkańców i zaproszonych do udziału w konferencji gości przybliży nas do sformułowania ciekawych i ważnych założeń oraz postulatów, które towarzyszyć będą nam w dalszej pracy nad opracowywaniem Programu.

 

Konferencja odbędzie się 7 listopada 2016 roku (poniedziałek) w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. Początek konferencji  planujemy na godz. 10.00.

 

 

Najbliższe wydarzenia