Z A R E K L A M U J S I Ę
facebook instagram

Forum ekonomiczne

Już od kilkunastu lat elity polityczne, gospodarcze i intelektualne Europy Środkowo-Wschodniej, uczestnicząc w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój, podejmują dialog o przyszłości Europy i świata. Od początku istnienia Forum krynickie jest porównywane do Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos (ze względu na liczne delegacje zagraniczne i różnorakie imprezy towarzyszące).
 


Idea krynickich spotkań narodziła się w 1992 r. Głównym ich organizatorem od początku była Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich z Warszawy. Pierwszym przewodniczącym Rady Programowej był znany działacz społeczny ziemi sądeckiej – Zygmunt Berdychowski. Ówczesna polityka zagraniczna Polski była skierowana głównie na integrację ze strukturami europejskimi.

O Wschodzie mówiło się w Warszawie rzadziej i raczej niechętnie. Zdaniem inicjatorów Forum, część polityków zdawała sobie jednak sprawę, że przyszła pozycja Polski w Europie w dużej mierze zależeć będzie od stosunków ze wschodnimi sąsiadami - Białorusią, Litwą, Rosją i Ukrainą. Te kraje zaś należało przekonać, że prozachodnie dążenia Polski nie oznaczają odwracania się od Wschodu.

Początkowo Forum było miejscem wymiany myśli, idei i propozycji współpracy pomiędzy Polską i jej sąsiadami. Kierowano się przy tym wskazaniami wypracowanymi przez środowisko paryskiej "Kultury", szczególnie zaś redaktora Jerzego Giedroycia, iż "bezpieczeństwo i stabilny rozwój Polski zależy od tego, czy Polsce uda się nawiązać dobrosąsiedzkie stosunki z jej sąsiadami".
Początkowo problematyka  spotkań w Krynicy dotyczyła polskiej polityki wschodniej. Pierwsze Forum odbyło się jesienią 1992 roku. Brało w nim udział prawie 100 uczestników (większość z Polski).  To pierwsze, „próbne” zgromadzenie ludzi biznesu i polityki miało nieco inną formę, niż fora ostatnich lat – wciąż zmienia się liczba uczestników, tematyka i potencjał organizacyjny.

 

Wraz ze zmianami w polityce i ekonomii Europy zmienia się formuła krynickiego forum. Wciąż wydłuża się lista krajów uczestniczących, a każdy następny rok posiedzeń przynosi wciąż świeżą i aktualną tematykę. Ostatnie fora zgromadziły przedstawicieli ponad 40 krajów z Europy, Ameryki Północnej i Azji, dyskutujących m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym, współpracy gospodarczej, a także zagrożeniach ekologicznych i przemianach społeczno - kulturowych.

Więcej na stronie www.forum-ekonomiczne.pl