Kamianna miodem płynąca

Kamianna  położona jest 17 km na północ od Krynicy.
Jest to miejscowość znana z  produkcji miodu i produktów pszczelich - Światowe Centrum Apiterapii, mieści się tu również Muzeum Pszczelarstwa.

 

 

 

Pasieka "BARĆ" stoi w tej właśnie enklawie.
Pozyskując dary natury pragnie się nimi dzielić ze swoimi gośćmi. 
Miód , propolis ( kit pszczeli ) czy mleczko pszczele poza sprzedażą wykorzystywane są również do produkcji  maści, kremów i roztworów EEP, które służą  apiterapii czyli leczeniu produktami pszczelimi.
 Prowadzona jest tu także dydaktyka praktycznego pszczelarstwa i hodowli matek pszczelich
Grupy wycieczkowe i nie tylko mają możliwość wysłuchania pogadanek na temat życia tych pożytecznych owadów.

 

WARTO WIEDZIEĆ że Pasieka "BARĆ"
- tradycją sięga do przepowiedni sprzed wieków, która mówi , że na tej ziemi złoto będzie rodzić się na kamieniu - tym złotem jest oczywiście miód spadziowy
- prowadzi hodowlę matek pszczelich, pozyskiwanie produktów pszczelich, przetwórstwo , produkcję i sprzedaż apiterapeutyków jak również działalność szkoleniowo informacyjną
- rozprowadza podstawowy i specjalistyczny sprzęt pszczelarski oraz wydawnictwa literatury fachowej
- prowadzi podstawowe analizy miodów i innych produktów pszczelich
- jest laureatem wielu nagród w kraju i za granicą.
- produkty z Pasieki opatrzone są banderolą z autografem ks. dra Henryka Ostacha
- corocznie dostarczała miód spadziowy Papieżowi - Janowi Pawłowi II
- wynajmuje pokoje gościnne z możliwością smacznego wyżywienia


Zapraszamy do korzystania z dobrodziejstw natury !


Pasieka "BARĆ" im ks. dra Henryka Ostacha
Emilia i Jacek Nowak
Kamianna 17, 33-336 Łabowa, pow. Nowy Sącz
tel. +48 18 474 16 32 ; fax . + 48 18 474 17 20
e-mail: barc@kamianna.pl
www.kamianna.pl