Oferty noclegów

 • ZIMOWY WYPOCZYNEK NA NARTACH - dla rodzin z dziećmi Osada drewnianych domków położona w pobliżu stacji narciarskiej Tylicz-Ski, duża przestrzeń i teren do wypoczynku: TRASA BIEGOWA na te ...więcej

 • Najbardziej kameralne SPA w Polsce - zaprasza! Villa Źródło posiada najmniejsze w Polsce zaplecze noclegowe w stosunku do wielkości strefy rekreacyjnej dla Gości. Jedynie 10 pokoi, pozwala na ...więcej

 • MAMY  WOLNE POKOJE WE WRZEŚNIU ZAPRASZAMY DO DREWNIANEGO, KAMERALNEGO DOMU AZALIA. Dom znajduje się na dużej, ogrodzonej działce z dużym ogrodem, zakończonym rzeczką, co zapewnia na ...więcej

 • Willa Karla usytuowana jest w przepięknym, zielonym zakątku uzdrowiska Krynica-Zdrój nad potokiem Słotwinka. Szczególnie atrakcyjne położenie i wysoki standard stwarzają do ...więcej

Tor gokartowy

Tor gokartowy ADRENALINA zaprasza wszystkich pasjonatów motoryzacji na emocjonujące przejazdy gokartami.

Gokarty " Rimo Evo 4 ":

* silnik honda gx200 6.5 km
* skrzynia automat

Lokalizacja: Tylicz ul. Sportowa ( Teren Klubu Sportowego "Przełęcz")

 www.tortylicz.pl

 

 

 

CZYNNE:

Tor gokartowy w Tyliczu zaprasza wszystkich pasjonatów motoryzacji na emocjonujące przejazdy gokartami w sezonie letnim to jest od 01 lipca do 30 sierpnia w godzinach od 14.00 - 20.00.

 

W miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień, październik proszę dzwonić i potwierdzić przybycie telefonicznie.
 

 

CENNIK:

8 minut - 25 zł

Dzieci (małe gokarty) 8 minut - 20 zł

Wynajęcie toru na 1h (4 gokarty) dla grupy 500 zł

 

 


Kontakt: +48 500 725 750

 

REGULAMIN TORU

 1. Tor kartingowy prowadzony jest przez firmę "Adrenalina" Mariusz Nykaza zwanego dalej organizatorem.
 2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Uiszczenie opłaty wstępu jest równoznaczne z poświadczeniem, iż Uczestnicy toru i ich opiekunowie zapoznali się z niniejszym Regulaminem, akceptują go i są świadomi wynikających z niego konsekwencji.
 4. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 8 lat. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów.
 5. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty wstępu oraz przeszkolenie.
 6. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia regulaminu lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora.
 7. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy.
 8. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów organizatora, sygnalizacji, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów:
  • Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu).
  • W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi toru.
  • Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogły by zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.
  • Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.
  • Obowiązuje zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.
  • Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez organizatora.
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość
   przypadkowego oparzenia.
  • Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.z
  • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.
  • Każdy z Uczestników korzysta z Toru na własną odpowiedzialność i w razie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu nie będzie miał prawa rościć pretensji do Organizatora.
  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
  • Organizator zastrzega sobie prawo, wykluczyć Uczestnika wyścigu bez podania przyczyny.
  • Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu miedzy startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.
  • Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu.
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.