Roman Nitribitt

Urodził się 17 września 1893 r. w Krynicy. Związany był z rodem krynickich farmaceutów od dwóch pokoleń. Jego dziadek – Hugon Nitribitt był założycielem pierwszej, wspaniale zaopatrzonej apteki w 1860 r. w Krynicy i w 1874 r. w Muszynie. Roman ukończył studia farmaceutyczne we Lwowie i od 1926 r. pracował w aptece swego ojca Henryka, a po jego śmierci stał się jej właścicielem. 10 lat później przeniósł ją z domu „Pod Orłem” do Nowego Domu Zdrojowego, a cały swój majątek i dorobek przodków przeznaczył na jej urządzenie i wyposażenie. Do dziś jest to jedna z najpiękniejszych aptek w Europie.        

Zgodnie z tradycją rodzinną włączył się w pracę społeczną dla miasta. W 1917 r. założył chór ludowy „Echo”, a rok później wznowił działalność miejscowego Teatru Ludowego zapoczątkowanego przez jego matkę – Stanisławę. W teatrze był zarówno reżyserem, jak i aktorem. W 1920 r. założył Klub Krynicki Tenisa i co najważniejsze – był współorganizatorem Krynickiego Koła Oddziału Nowosądeckiego „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego został pierwszym prezesem. Był zaangażowany także w budowę toru saneczkowego i skoczni narciarskiej. Napisał „Przewodnik po Beskidzie Krynickim” i rozpoczął prowadzenie Kroniki Krynicy od zarania jej dziejów, którą to później przekazał miastu. Został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK, które to odznaczenie ogromnie sobie cenił. Zmarł 10 stycznia 1988 r. w wieku 95 lat.