facebook instagram

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „NA RAKOWSKU”

Widok ze ścieżki na Tylicz i w tle Lackową
Widok ze ścieżki na Tylicz i w tle Lackową
Jednym z czterech powołanych z dniem 14 października 2004 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Leśnych Kompleksów Promocyjnych jest Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Sądeckiego”. Obejmuje on teren Nadleśnictwa Piwniczna i Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy – Zdroju.   

Głównymi jego celami są: edukacja ekologiczna społeczeństwa, rozbudzanie wrażliwości na sprawy lasu i całej przyrody, promowanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Mimo, że LKP jest dopiero w fazie organizacyjnej Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy – Zdroju przygotował i udostępnił dla zainteresowanych niezwykle atrakcyjne ścieżki przyrodniczo – edukacyjne.

Spacerując po ich trasach i podziwiając wspaniałe widoki, można równocześnie zapoznać się z ciekawi obiektami przyrodniczymi, a z usytuowanych w terenie tablic dowiedzieć  wielu fachowych i  interesujących szczegółów ich dotyczących. 

www.lzdkrynica.ar.krakow.pl

 

Przystanek nr 4 - BIOCENOZA ŁĄKI - SUKCESJA WTÓRNA
Przystanek nr 4 - BIOCENOZA ŁĄKI - SUKCESJA WTÓRNA

Żmija zygzakowata
Żmija zygzakowata

Przystanek nr 8 - PRZEŁOM RZEKI  MUSZYNKI
Przystanek nr 8 - PRZEŁOM RZEKI MUSZYNKI
Przystanek nr 7 - GOSPODARKA ŁOWIECKA - URZĄDZENIA ŁOWIECKIE - paśnik i lizawka
Przystanek nr 7 - GOSPODARKA ŁOWIECKA - URZĄDZENIA ŁOWIECKIE - paśnik i lizawka

Dziewięćsił bezłodygowy - symbol Popradzkiego Parku Krajobrazowego
Dziewięćsił bezłodygowy - symbol Popradzkiego Parku Krajobrazowego

 

 

 

 

Przystanek nr 8 - PRZEŁOM RZEKI  MUSZYNKI-urwisko nad rzeką
Przystanek nr 8 - PRZEŁOM RZEKI MUSZYNKI-urwisko nad rzeką
Żywiec gruczołowaty
Żywiec gruczołowaty
Przystanek nr 7 - GOSPODARKA ŁOWIECKA -  URZĄDZENIA ŁOWIECKIE
Przystanek nr 7 - GOSPODARKA ŁOWIECKA - URZĄDZENIA ŁOWIECKIE