facebook instagram

Krynica dziś i jutro

W 1989 r. dokonano rzetelnej oceny pracy uzdrowiska (pod względem ekonomicznym, komunalnym, rekreacyjnym, sportowym, a także w zakresie bazy leczniczej). Niestety wyniki były niezadawalające – przekroczone zostały normy zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Brakowało także oczyszczalni ścieków i nowoczesnego wysypiska śmieci. Niewystarczająca była liczba urządzeń sportowych i rekreacyjnych, zaś standard domów wczasowych i obiektów publicznych nie odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom turystów. Jedynie urządzenia zabiegowe i baza lecznicza nie odbiegały znacząco od norm europejskich.

Powołany w 1990 r. nowy demokratyczny samorząd zaczął realizować nowy program przebudowy uzdrowiska. Główny nacisk położono na ekologię, estetykę miejscowości, modernizację lecznictwa oraz rozwój infrastruktury komunalnej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej. Zgazyfikowano całe miasto wraz z sąsiednimi miejscowościami, w roku 1995 zaczęła działać nowoczesna oczyszczalnia ścieków i nowe wysypisko śmieci. Przebudowano także kanalizację miejską. W wyniku tych działań Krynica spełnia obecnie wszystkie wymogi uzdrowiskowej ochrony środowiska naturalnego.

Dzisiejsze zdrojowe miasto to nie tylko znakomite wody mineralne, czyste powietrze i leczniczy klimat. Kuracjusze i wczasowicze znajdują tu w sezonie letnim osobliwe kompozycje kwiatowe, a w sezonie zimowym piękne iluminacje. Przyjemne miejsce stanowi Park Zdrojowy, gdzie znajdziemy czyste ścieżki, malownicze stawy, a także liczne ławeczki i altanki dla kuracjuszy i turystów.

Krynica jest coraz szerzej promowana i to nie tylko w kraju, ale również w wielu innych państwach Europy. Nawiązano współpracę z pięcioma tzw. miastami partnerskimi: angielskim Amersham, słowackim Bardiowem, węgierskim Hajdúszoboszló, hiszpańskim Trillo i bułgarską Montaną. W uzdrowisku odbywają się coroczne imprezy kulturalne, sportowe i ekonomiczne o randze światowej: w sierpniu ma tu miejsce organizowany z wielkim rozmachem Festiwal im. Jana Kiepury, we wrześniu – Forum Ekonomiczne, a imprezą ruchomą są Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim. Dzięki takim wydarzeniom powraca  dawna sława Zdroju.

Wielkim przedsięwzięciem i magnesem przyciągającym licznych turystów stała się wybudowana w roku 1997 Kolej Gondolowa na Jaworzynę Krynicką. Rok później stanęła także nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, która jest miejscem ważnych światowych rozgrywek hokejowych, a przez cały rok czynna jako kryte lodowisko.

Plany rozwoju i rozbudowy miasta są szerokie – przewiduje się powstanie w centrum miasta „miasteczka wodnego” z basenami, zjeżdżalniami i innymi obiektami sportowymi. Rozszerzona zostanie sieć tras dla rowerów górskich, narciarstwa biegowego oraz szlaki konne. W planach jest także modernizacja kina i stworzenie ośrodka kulturalno-kongresowego. W roku 2003 rozpoczęto odbudowę toru saneczkowego na stokach Góry Parkowej (sztucznie mrożonego toru bobslejowo - skeletonowego, najnowocześniejszego obiektu tego rodzaju w Europie). Szybko rosnąca liczba turystów spowodowała zapotrzebowanie na parkingi, dlatego planowana jest budowa parkingów wielopoziomowych w centrum miasta i pod kolejką gondolową.

Wszystkie te działania mają jeden wspólny nadrzędny cel – przekształcenie Krynicy w wielofunkcyjny kurort, w którym wzajemnie będą się uzupełniać lecznictwo uzdrowiskowe, turystyka, sport i rekreacja, a także promocja kultury i ekologii.