facebook instagram

Czesław Belec

Urodził się w 1905 r. w Borysławiu. W 1930 r. uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie Lwowskim i do 1939 r. pracował tam w Klinice Ginekologicznej. Później został powołany do wojska, a w kampanii wrześniowej dwukrotnie poniósł rany. Po wojnie objął posadę ordynatora Sanatorium Wojskowego w Krynicy.                   

Jako ginekolog przeprowadzał badania nad wpływem borowiny na estrogeny i androgeny, które zostały ogłoszone na Międzynarodowym Zjeździe w Nicei. Efektem jego prężnej działalności naukowej było uzyskanie tytułu doktora habilitowanego medycyny. Wraz z innymi lekarzami zajmował się określeniem składu chemicznego wód mineralnych i ich wpływu leczniczego na określone choroby.                               

Doktor Belec prowadził także prace geologiczne. W okolicach Powroźnika odkrył nowe źródło wody mineralnej, która została nazwana od jego imienia „Czesław”. Zajmował się również badaniami wód mineralnych w uzdrowisku Wysowa. Po przejściu na emeryturę prowadził badania z zakresu ekologii - m.in. zajmował się wpływem hałasu i spalin na organizm człowieka, określił również zawartość ołowiu w glebie okolic Krynicy i całego Podkarpacia. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu balneologii, klimatologii i ochrony środowiska. Swymi badaniami przyczynił się do rozpowszechnienia wiedzy o właściwościach leczniczych wód mineralnych oraz oddziaływaniu mikroklimatu uzdrowiska Krynica na organizm ludzki.